Wednesday, February 25, 2009

Komen saya tentang gerakan karismatik

Semua cerita-cerita mengenai gerakan karismatik yang saya muatkan dalam blog ini bukanlah bertujuan untuk memburuk-burukkan gerakan karismatik dan melemahkan semangat ahli-ahli dalam pencarian mereka untuk lebih mendekati kepada Tuhan. Semua kisah-kisah yang ditulis adalah benar dan semua doktrin adalah dari Gereja Katolik. Saya menjemput ahli-ahli dalam gerakan ini membuat 'research' tentang gerakan ini untuk mempastikan kesahihan cerita dan doktrin yang telah saya sampaikan.

Tujuan saya cuma satu: memberi penjelasan tentang ajaran Gereja Katolik yang sebenar dan membantu ahli-ahli dalam gerakan ini membuat pilihan yang wajar- iaitu meneruskan mengikuti ajaran yang salah atau meninggalkannya. Setiap orang cuma ada satu roh sahaja, maka, fikirlah...adakah berbaloi mengikuti ajaran ini jika ianya akan membawa kepada kehilangan roh anda...


Pada masa ini ajaran yang disampaikan dalam gerakan karismatik Katolik telah banyak dicampur-adukkan dengan ajaran Protestan. Misalnya doa Rosari diserapkan juga dalam gerakan karismatik. Tetapi cara-cara berdoa dalam ralli-ralli penyembuhan yang diadakan secara besar-besaran dan berbahasa roh tetapi tidak mengetahui maksudnya adalah sebahagian dari ajaran agama Protestan. Seorang umat Katolik sepatutnya hanya memiliki iman Katolik dan bukannya iman Katolik-Protestan. Semua santo-santa hanya memiliki iman Katolik sahaja.

No comments: