Thursday, October 13, 2011

Bulan Oktober...Bulan Rosari

"Sesetengah orang begitu bodoh kerana mereka memikirkan mereka boleh melalui kehidupan tanpa bantuan bonda Maria. Cintailah Madonna dan berdoalah Rosari, kerana Rosari adalah senjata untuk menentang kejahatan dunia hari ini. Semua rahmat yang diberikan oleh Tuhan akan melalui bonda Tuhan terlebih dahulu." - Santo Padre Pio

No comments: