Monday, October 12, 2009

Mengapa Latin? - Bhg. I

Sejak buku misa baru diperkenalkan pada tahun 1960-an, bahasa 'hidup' (maksud di sini bahasa yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman) seperti bahasa Inggeris, China, India, Sepanyol, Portugis dan sebagainya telah digunakan. Salah satu sebab mengapa perubahan ini berlaku adalah untuk memudahkan umat memahami agar dapat melibatkan diri sepenuhnya dalam perayaan misa. Misa Tridentin tidak lagi dirayakan di kebanyakkan gereja Katolik dan pada hari ini umat tidak lagi memahami bahasa Latin.

Perubahan kepada penggunaan bahasa ibunda (vernacular language) ini yang sepatutnya bertujuan meningkatkan jumlah kehadiran umat digereja telah menghasilkan keadaan yang sebaliknya. Kehadiran umat dinegara-negara barat jatuh lebih dari 90%. Akibat dari ini, banyak gereja, kapel, biara, seminari dan sekolah terpaksa ditutup. Mereka yang hadir dalam misa, kebanyakkannya terdiri dari golongan yang sudah lanjut usia. Kaum muda-mudi samada yang sudah berumahtangga atau masih bujang tidak lagi melihat misa sebagai satu keperluan. (Di negara-negara Asia, keadaannya berlainan sedikit...terutama negara-negara yang amat miskin dan mempunyai jumlah penduduk yang amat tinggi, juga dipengaruhi dengan keadaan politik yang tidak stabil...[Ini akan dibincangkan dalam posting lain]) Di beberapa tempat didunia, ada kumpulan umat yang masih setia kepada Misa Tridentin. Adakah keadaan ini wujud kerana terikat dengan perasaan 'sentimental' atau kerana ada sesuatu estetik?

Mengapakah Latin diperkenalkan sebagai bahasa liturgi?

Semasa Yesus masih hidup, walaupun Dia boleh bercakap dalam semua bahasa, Dia lebih banyak bertutur dalam bahasa Aramaik, iaitu bahasa bangsa Yahudi dari Palestin. Selepas tahun 70 A.D., apabila Yerusalem di kuasai oleh bangsa Rom, ramai pengikut-pengikut Yesus merantau keluar dari Yerusalem untuk mengembangkan ajaran Yesus. Semasa pemerintahan Rom, bahasa Greek dijadikan bahasa rasmi untuk urusan surat-menyurat, penulisan dan juga dalam semua hal-hal urusniaga.

Gereja dalam sejarah awalnya juga menggunakan bahasa Greek. Misa dan lagu-lagu gereja pada masa itu, semuanya menggunakan bahasa Greek; contoh warisan sejarah ini adalah lagu 'Kyrie Eleison' yang masih dinyanyikan dalam Misa Tridentin. Umat-umat Kristian yang pertama ada juga berdoa dalam bahasa Koptik, Syria dan Armenia. Apabila masa berlalu, bahasa Greek secara perlahan-lahan digantikan dengan bahasa Latin. Bahasa Latin digunakan oleh gereja dengan sepenuhnya sehingga abad ke-20. Pada hari ini cuma ada segelintir umat yang masih merayakan misa dalam bahasa Greek, Chaldian, Syria, Arab, Georgia dan Slavonik.

No comments: